Jedyną formą zgłoszenia uczestnictwa jest droga elektroniczna.
Pola oznaczone * należy wypełnić obowiązkowo.
Prosimy o uważne podanie adresu e-mail, gdyż będzie to podstawowa droga komunikowania się z Państwem.

Informujemy, że podczas rejestracji możliwe jest podanie indywidualnego adresu e-mail, który jest podstawowym elementem identyfikującym użytkownika).
Prosimy o niekorzystanie z adresów e-mail tzw. ogólnych - klinik, sekretariatów, biur - ponieważ adresy są weryfikowane i mogą być użyte jedynie raz.